160,000240,000

‘+ Có thể mở rộng ở hai phía.

+ Thanh nối 8cm: có thể mở rộng 81.5 đến 87.5cm.

+ Thanh nối 17cm: có thể mở rộng 95 đến 98.5cm.

Cua Chan Cau Thang Yanis Khong Khoan Tuong (1)
Thanh nối dài cửa chặn Yanis
Giao hàng tận nơi  Đổi trả miễn phí
 Đảm bảo chất lượng  Hỗ trợ tư vấn