120,000200,000

‘+ Có thể mở rộng ở hai phía.

+ Thanh nối ngắn: 12.5 cm

+ Thanh nối dài: 24.5cm

Giao hàng tận nơi  Đổi trả miễn phí
 Đảm bảo chất lượng  Hỗ trợ tư vấn
Thanh Noi Dai Cua Chan Doris
Thanh nối dài Doris
120,000200,000 Chọn giá